srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


UREDNIŠTVO

V.D. DIREKTOR I ODGOVORNI UREDNIK:
dr Vesna Vukmirović

SARADNICI:
Načelnici centara Zavoda za javno zdravlje Subotica
Rukovodioci odeljenja Zavoda za zavno zdravlje Subotica
Načelnici službi Zavoda za javno zdravlje
Koordinator za primenu sistema kvaliteta i nadzor nad laboratorijskim ispitivanjem

WEBMASTER:
ing. Nataša Nimčević
Zavod za javno zdravlje Subotica

OPŠTI PODACI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA

SUBOTICA, Zmaj Jovina 30

TEL: 024 / 571-300
FAX: 024 / 571-333

e – mail: info@zjzs.org.rs

Matični broj: 08064105
Registarski broj: 2640004442
Šifra delatnosti: 8690
Poreski broj: 100959913
Broj računa: 840-309667-96 Ministarstvo finansija-Uprava za trezor, Filijala Subotica


1