srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


ZAVOD DANAS

 

Preteče današnjeg Zavoda za javno  zdravlje Subotica  predstavljaju sledeće dve organizacija: Bakteriološko hemijska laboratorija, osnovana novembra 1912. godine i Centar za dezinfekciju grada Subotice.
Posle Prvog svetskog rata u Subotici je 1921. godine osnovan, odnosno nastavio sa radom Bakteriološko - hemijski laboratorijum kao i Zavod za dezinfekciju. Bakteriološko - hemijska laboratorija dobija iste godine naziv Državna bakteriološka stanica.
Tokom 1945. godine osnovana je u Subotici Sanitarno-epidemiološka stanica (zapravo to je nastavak Bakteriološko - hemijske laboratorije) sa ciljem da se organizuje rad u borbi sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, što su posledica ratnih vremena, da se vrši zdravstveni nadzor stanovništva kao i delatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, u svim slučajevima gde za to postoji potreba.
Pravilnikom NR Srbije iz 1957. godine reguliše se osnivanje, organizacija i rad Higijenskih zavoda. Tako i Sanitarno - epidemiološka stanica u Subotici dobija naziv "Higijenski Zavod" decembra 1958. godine (rešenje Narodnog odbora Subotice broj 909-22054/58).
Zbog povećanog obima rada podiže se posebna zgrada i Zavod se preseljava 1962. godine u prostrane i funkcionalne prostorije novoizgrađenog objekta, gde se i danas nalazi. Iste godine Zavod dobija novi naziv - Zavod za zdravstvenu zaštitu.
Integracijom zdravstvenih radnih organizacija u Subotici, formira se 1974. godine  Medicinski centar u okviru kojeg se nalazi i Zavod za zdravstvenu zaštitu.
Od 1990. godine Zavod je samostalna radna organizacija. Sredinom 1992. godine  dobija naziv:

  • Zavod za zaštitu zdravlja, po odluci Vlade Republike Srbije o planu mreže zdravstvenih ustanova, koja je i ponovni osnivač ("Službeni glasnik RS", broj: 50/92), po članu 93. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj: 17/92), tj.
  • Zavod za javno zdravlje Subotica, na osnovu odluke Izvršnog Veća Autonomne Pokrajine  Vojvodine sa sednice održane 30.08.2006. godine.

Pri svim prikazanim fazama evolucije razvoja ove organizacije, posebno se vodi briga o pouzdanosti dobijenih  rezultata ispitivanja, na osnovu kojih se ističu informacije od velikog značaja za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva.
Sistem menadžmenta kvalitetom u ZJZS je sertifikovan od strane ÖQS (Austrian Association for the Certification of Quality Systems) pod brojem 01039/0. Sistem menadžmenta kvalitetom je prolazio kroz sledeće faze:

  • 1997. godine ZJZS je serifikovan prema  standardu ISO 9002:1994,
  • 2000. godine ZJZS je sertifikovan prema standardu ISO 9001:1994,
  • 2003. godine ZJZS je sertifikovan prema standardu ISO 9001:2000,
  • 2009. godine ZJZS je serifikovan prema  standardu ISO 9001:2008.
  • 2016. godine ZJZS je reserifikovan prema  standardu ISO 9001:2015.

Laboratorijska ispitivanja su akreditovana od strane ATS (Akreditaciono telo Srbije) pod brojem 01-054, oblast laboratorijskih ispitivanja navedeno u obimu akreditovanja i pod brojem 03-012, oblast mikrobioloških ispitivanja humanih kliničkih uzoraka. Zavod za javno zdravlje  Subotica je uspostavio, dokumentuje, primenjuje i održava sistem menadžmenta kvalitetom i  kompetentnost stalnim poboljšavanjem efektivnost u skladu sa zahtevima implementiranih standarda (ISO 9001:2008, SRPS ISO/IEC 17025:2006 i ISO 15189:2014).

 


1