srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

PROGRAM “UNAPREĐENJE ZDRAVLJA UČENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA”

      U okviru programa „Unapređenje zdravlja učenika u osnovnim školama“ u zdravstveno-vaspitni rad su uključeni svi učenici od I do IV razreda, sa ciljem sticanja znanja o osnovnim principima pravilne ishrane i usvajanja pravilnog načina ishrane u što ranijem uzrastu. Cilj nam je kompletan obuhvat učenika od I do IV razreda u svim osnovnim školama. Program se sprovodi od školske 2007/08. godine i do sad se program sproveo u 8 osnovnih škola u Subotici.
      Edukaciju sprovodi viša medicinska sestra iz Centra za promociju zdravlja. U radu sa učenicima se koriste odgovarajući metodi rada (radionice, razgovor, rad u maloj grupi, zabavne igre, demonstracije, priče...) kako bi aktivnim učešćem, na interesantam i vrlo zabavan način usvojili potrebna znanja i iznad svega način ishrane koji je koristan za zdravlje. U okviru edukacije se izvode 2 radionice: „Piramida ishrane za decu“ i „Piramida ishrane po porcijama“. U cilju sagledavanja nivoa znanja, kao i uspešnosti sprovođenja zdravstveno-vaspitnog rada sprovodi se anketiranje učenika u dva navrata, i to pre održanih radionica i posle održanih radionica. Jednom godišnje se sprovodi i anketa zadovoljstva korisnika sa ciljem sagledavanja zadovoljstva nastavnog osoblja iz škola i učenika sprovedenim programom, kao i sagledavanje mogućnosti za dalje unapređenje kvaliteta zdravstveno-vaspitnog rada u okviru ovog programa u osnovnim školama.    

Deo aktivnosti sa decom

Iz radionice:

Piramida ishrane za decu
Upoznavanje sa piramidom ishrane kroz prigodan poster. Kroz razgovor upoznajemo učenike o značaju pravilnog izbora namirnica. Učenici se aktivno uključuju i svrstavaju namirnica po grupama u za to predviđene vrećice na piramidi. Jedna od aktivnosti je i bojenje piramide bojicama ili flomasterima.

Piramida ishrane po porcijama
Učenici se upoznaju sa piramidom ishrane po porcijama. Kroz razgovor ukazujemo na važnost pravilnog rasporeda porcija po obrocima. Učenici kroz demonstraciju na tanjirićima pripremaju svih pet obroka u toku dana. U radionici sledi priča „Jecino otkriće“ i igranje igre „Pronađi put zdravoj hrani“.

 


1